Изготвяне на HACCP план

Въвеждане - заведения, хотели, магазини и производства

Обучение на персонала относно изискванията

 

HACCP на практика

обратно горе

Обучение по HACCP

Дата:

Описание на услугата

От 1 Юли 2014 година, можете да завършите Обучение по HACCP онлайн на сайта на Юниил ЕООД Online.
Повече информация за HACCP обучението може да видите тук.

Целта на системата е да не допуска замърсяване и заразяване на храните.

За производителите HACCP има най-сериозни изисквания - с постоянен контрол на местата и процедурите, където има предпоставки за допускане на опасности.

За заведенията за хранене, макар че количеството на приготвяните храни е по-малко, контролът трябва да е по-широк и всеобхватен, поради разнообразието на менюто, което се предлага - много видове входящи продукти и готови ястия.

При търговията с храни е възможно въвеждането на съкратени процедури по HACCP - тук опасностите обикновено възникват само при съхранение на храните - пакетирани и непакетирани. За такава възможност загатва и самата нормативна база - чл. 18, ал. 1 от Закона за храните.

В случаите, когато собственикът/управителят на обекта е въвел добри хигиенни практики и персоналът е достатъчно обучен, може да се каже, че HACCP почти е въведен. Остава само документирането.
Документирането - това е новото и различното от досегашните условия. Всички действия и указания, предприети във връзка с безопасността на храните, трябва да бъдат документирани и проконтролирани.

Разбира се, възможно е и формално отношение. Не само, че е възможно, но е и неизбежно - попълване на документите наизуст и само за да се отбие номерът.
Единственият коректив за това е: формалното документиране неизбежно поражда и недобро обслужване, а пазарът непрекъснато завишава критериите си.

Практически етапи на HACCP

 1. Подробно разглеждане на технологичните процеси, последователността и хигиената при дейността на обекта.
 2. Анализ на всички етапи - за възможните опасности, местата и времето на тяхното проявяване.
 3. Изготвяне на пакет от предпазни мерки и вътрешен надзор, които да поставят под контрол опасностите за замърсяване и заразяване на храните.
 4. Изготвяне на документация за наблюдение и контрол, която точно да регистрира кой, кога и по какъв начин извършва или проверява извършеното.

Време за въвеждане на HACCP

На практика това отнема от няколко седмици до няколко месеца - в зависимост от готовността и съответствието на обекта и оборудването.

Колко струва въвеждането на HACCP

Разходите по въвеждането на системата се разпределят основно в две групи:

 1. Привеждане на обекта и на оборудването в съответствие с изискванията - това са инвестиционни разходи и за техния порядък собственикът/управителят трябва да има обща представа.
 2. Разработване на нужните процедури, въвеждане на мерките, обучение на персонала - за ориентиране можете да ползвате таблицата с нашите услуги.

Консултантска организация Юниил ЕООД

Вижте нашия списък с услуги

Изисквания към технологичната обработка на продуктите и към приготвянето на храните в заведенията

обратно горе

Процесът на приготвяне на храните в едно заведение най-общо се разделя на:

 • първична обработка;
 • топлинна обработка;
 • порциониране.

Първичната обработка на продуктите се прави разделно, като се ползват различни съдове и помощен инвентар.

Размразяването на продуктите трябва да става съгласно предписанията и да не се допуска повторно замразяване.

Особено внимание трябва да се обърне на яйцата - за тях трябва да има отделна мивка, където те да се измиват добре и обилно, преди да бъдат ползвани.

Яйчените продукти, които са останали неизползвани при ежедневното приготвяне на ястията, не се съхраняват, а се изхвърлят. Това налага прецизиране на дозите, за да се намали преразходът на такива продукти.

Местата, където се обработват различните видове продукти, трябва да бъдат обособени и обозначени, за да не се допуска взаимно замърсяване.

При топлинната обработка на продуктите работната температура трябва да е 75° С.

Различните видове месни продукти и рибата следва да се обработват и приготвят разделно.

Порциониране и сервиране

За всички ястия, които се приготвят в заведението, трябва да има утвърден рецептурник - браншови или авторски за самото заведение. В този рецептурник достатъчно подробно трябва да са описани продуктите, съставките и пропорциите, които участват при приготвянето на ястията.

Когато рецептурникът се разработва (съставя) за самото заведение, собственикът/управителят трябва да го е утвърдил. Ако се налага, рецептурникът може да бъде попълван, съкращаван, преработван - със знанието на управителя.

Студените предястия и салатите от пресни зеленчуци се сервират веднага след приготвянето им или след престой в охладителна камера с температурен диапазон от 0 до + 4° С, но за не повече от 2 часа.

Когато заведението предлага доставки по домовете, тяхното пакетиране трябва да бъде така изпълнено, че да не позволява замърсяване или негодност по време на транспорта и доставката.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?
Вижте нашия списък с услуги

Изисквания към доставките и съхранението на продуктите

обратно горе

Доставки на продукти и храни

Приемането на продуктите и храните всъщност е входящият контрол - критичен етап, на който следва да се обърне особено внимание, защото след това отговорността за безопасността на храните остава изцяло за заведението или за магазина.

Първото необходимо изискване и да се изготви списък на доставчиците с техните координати, условията на доставките и видът на продуктите за всеки от тях.

Началният контрол за доставките е визуален, при който следва да се проверява:

 • външното състояние на опаковките и на продуктите
 • наличието на етикети - за пакетираните храни
 • съпровождащата документация - за непакетираните храни и за продуктите от животински произход
 • срокът на годност - по етикетите или по документацията
 • условията за съхранение на продуктите, препоръчани от производителя.
При приемането на доставките трябва да се води Дневник за входящия контрол, където да се записват:
 • датата на доставката;
 • доставчикът;
 • видът на ползвания транспорт;
 • артикулите и количествата на доставката;
 • придружаващата документация;
 • срокът на годност на партидите;
 • подпис на приемащия.

Когато видът на продуктите изисква, те трябва да се доставят с хладилни транспортни средства. Ако доставките или част от тях се правят със собствен транспорт, необходимо е товарният отсек да се поддържа чист и да се дезинфекцира периодично. Когато заедно се превозват различни по вид продукти, трябва да има възможност за тяхното разделяне при подреждането и превозването им.

Важно

В обекта задължително трябва да има документирана процедура и инструкция за връщане на продукти, ако бъде констатирано замърсяване или друга негодност при доставките.

Съхранение на продуктите и храните

Съхранението на продуктите и храните става в складовите помещения, по групи и видове - в съответствие с препоръчания температурен режим.

Според предписанията на нормативните актове и съобразно произхода и състава им, продуктите, напитките и храните се подразделят на следните основни групи:

 • мляко и млечни продукти,
 • месо и месни продукти,
 • риба, рибни продукти и други морски храни,
 • яйца и яйчени продукти,
 • масла и мазнини,
 • зърнени храни и храни на зърнена основа,
 • картофи и кореноплодни,
 • варива,
 • зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, зеленчукови сокове,
 • плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти,
 • ядки и маслодайни семена,
 • захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед,
 • подправки - пресни и изсушени,
 • безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води,
 • пиво, вина и високоалкохолни напитки,
 • кафе, чай, какао,
 • други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; трапезна сол,
 • месни и месно-растителни консерви,
 • готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид.

В местата за съхранение продуктите, храните и напитките трябва да се подреждат разделно, като не се допуска смесване и взаимно замърсяване.

Хладилните съоръжения трябва да имат термометри за текущо наблюдение и контролиране на работната температура.

Хладилните камери обикновено работят в температурен диапазон от 0 до + 4° С. Замразените продукти се съхраняват при температура по-ниска от - 18° С. Производителите следва да дават препоръки за температурния диапазон на съхранение на храните и продуктите.

Необходимо е да се въведе практика за текущ контрол на работната температура в хладилните камери и съоръжения.

При съхранението на продуктите и на храните и при тяхното разходване, трябва да се спазва принципа на складовото управление - пръв влязъл - пръв излязъл (FIFO - на английски). Последователността на разходването трябва да бъде следена непрекъснато, за да не се допуска негодност поради изтекъл срок.

Съхранение на амбалажа

Когато в дейността се отделя амбалаж, трябва да има условия за неговото съхранение - той трябва да се складира извън работните помещения на обекта, като се изключи възможността за обратно замърсяване на продуктите чрез попадане на части от амбалажа в тях.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?
Вижте нашите оферти тук

Изисквания към оборудването на обектите

обратно горе

За заведенията

Изискванията се отнасят към оборудването, свързано със съхранението, преработката и порционирането на храните.

Оборудването на залата за клиентите не попада в тази категория, тъй като то няма отношение към безопасността на храните, с изключение на хладилните витрини, които могат да бъдат разполагани в помещенията за клиенти.

Към оборудването на заведенията се отнасят:

 • всички хладилни и фризерни устройства и съоръжения,
 • стелажите в складовите помещения,
 • печките и пещите,
 • машините и приспособленията за рязане, раздробяване, порциониране,
 • оборудването на миячното помещение,
 • топлата витрина (когато има такава),
 • и целият помощен инвентар, който се ползва в дейността на обекта.

Първото необходимо условие е да се изготви списък на техническото оборудване на обекта - всички машини и съоръжения, които се ползват. Оборудването трябва да отговаря на необходимите технологични параметри за приготвяне на ястията.

Всички хладилни и топлинни съоръжения трябва да имат контролни термометри, за да може текущо да се следи състоянието им. Задължително е да се спазват предписанията на производителя или вносителя за експлоатация на това оборудване. Повърхностите на технологичното оборудване трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекциране. То трябва да бъде разположено така, че да позволява достъп за почистване около него.

Препоръчително е помощният инвентар да бъде обозначен по някакъв начин (например цветово) според предназначението си: за обработка на зеленчуци, за обработка на месо, за порциониране на хляб, за млечни продукти и т.н.

Помощният инвентар трябва да се поддържа чист и на определените за него места.

За магазините за хранителни стоки

Изискванията се отнасят към оборудването, свързано със съхранението и складирането на продуктите.

Към оборудването на магазините за хранителни стоки се отнасят:

 • всички хладилни и фризерни устройства и съоръжения,
 • стелажите в складовите помещения,
 • инвентарът за рязане,
 • и другият помощен инвентар, който се ползва в дейността на обекта.

Първото необходимо условие е да се изготви списък на техническото оборудване на обекта - всички устройства и съоръжения, които се ползват. Оборудването трябва да отговаря на необходимите технологични параметри за съхранение на продуктите.

Всички хладилни съоръжения трябва да имат контролни термометри, за да може текущо да се следи състоянието им. Задължително е да се спазват предписанията на производителя или вносителя за експлоатация на това оборудване.

Повърхностите на оборудването трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекциране, разположението му да позволява достъп за почистване около него.

Препоръчително е помощният инвентар да бъде обозначен по някакъв начин (например цветово) според предназначението си: за рязане на месо, за млечни продукти и т.н.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?
Вижте нашите оферти тук

Какво представляват добрите практики?

обратно горе

Добрите практики са съвкупност от изисквания и правила за постигане на добра хигиена и безопасност при производството, сервирането и продажбата на храни и продукти. Много от изискванията отдавна се спазват. Новото е тяхното документиране, въвеждането и записването на текущия контрол. Освен това добрите практики изискват спазването на определен ред при доставките, съхранението, приготвянето, сервирането и продажбата на храните.

Практически етапи на добрите практики

 1. Оглед на сградите и помещенията, където се осъществява дейността.
 2. Съпоставяне на всички изисквания и предписания с действителното положение. Предприемане на необходимите преустройства, преподреждане на етапите и на организацията на дейността.
 3. Изготвяне на инструкции и указания за операциите, следене на процесите и задълженията на персонала.
 4. Запознаване с изискванията и обучение на персонала в съответствие с работното място и длъжностните задължения.
 5. Изготвяне на документацията и на контролните листове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА СЕРВИРАНЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Изискванията за заведенията са групирани в няколко основни групи и обхващат:

 1. Сградите и помещенията, където се осъществява дейността.
 2. Оборудването на обекта.
 3. Доставката и съхранението на продуктите.
 4. Обработката на продуктите и приготвянето на храните по менюто.
 5. Пътищата на движение на продуктите, персонала и отпадъците.
 6. Хигиенизирането на обекта и хигиена на персонала.
 7. Персонала - неговото обучение и разпределението на задълженията.
 8. Мерки против вредителите.
 9. Документирането на мерките за безопасност на храните.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА

Проектирането и строежът на такива обекти би трябвало да отговаря напълно на всички изисквания, регламентирани от нормативната уредба. Но в практиката има много заварени положения, за които някои от изискванията не са съществували към момента на създаването на обектите, а често се налага и промяна на предназначението на вече застроени площи и обеми.

Това в някои случаи налага преустройство и ремонт на обектите за заведения.

Месторазположение и обкръжаващата среда

Сградата на едно заведение трябва да бъде разположена на необходимите отстояния от съседните постройки. Нормативите са препоръчани от правилата за териториалното устройство на селищната среда. Ако при заварено положение има някакви отклонения от нормите, те трябва да бъдат разрешени от архитектурния отдел на общината. С други думи - архитектурното одобрение на общинските служби затиска всякакви несъответствия към разположението на обекта (при заварено положение).

Обкръжаващият терен трябва да е чист и проветрив, с подходящ наклон за оттичане на повърхностните води. Пътищата, алеите, тротоарите и подходите към обекта, трябва да са покрити с трайни настилки, да има изграден дренаж и да има условия за лесно почистване. Прилежащият към обекта терен следва да бъде ограден и в оградата не трябва да има постройки, които не са свързани с дейността.

Сградата/сградите

Самите сгради трябва да са със стабилна конструкция, да имат достатъчно помещения и работно пространство за осъществяване на всички дейности:

 • по доставката, съхраняването, приготвянето, порционирането и сервирането на храните;
 • преобличането и хигиенизирането на персонала;
 • почистването на посудата и оборудването на обекта;
 • отделянето и отстраняването на отпадъците.

Помещенията

Подовите покрития трябва да бъдат гладки, без фуги и дефекти, без нарушена цялост, за да позволяват влажно почистване и дезинфекциране. Стените на помещенията трябва да бъдат гладки и също да са удобни за влажно почистване и дезинфекция, да се поддържат чисти.

Таваните трябва да позволяват лесно почистване, а осветлението и друго, закрепено по тях оборудване, да не създава условия за натрупване на замърсявания, за образуване на конденз, за напластяване на изпарения и за образуване на плесени. Прозорците трябва да бъдат с максимално изчистени линии, за да не се допуска събиране на прах, да се отварят така, че да може да се поставят противонасекомни мрежи. Вратите също трябва да бъдат с гладки повърхности, за да се почистват лесно.

Разпределение на помещенията

В заведението трябва да има отделни помещения за:

 • съхраняване на продуктите, преди обработката им;
 • гореща кухня, когато се приготвя такава храна;
 • помещение за студена обработка на продуктите;
 • миячно помещение;
 • помещение за преобличане на персонала;
 • тоалетна с топла и студена вода за клиентите;
 • отделна тоалетна с топла и студена вода за персонала;
 • отделено място или съдове за събиране на отпадъците;
 • помещение или кът за хранене на персонала.

Особено важно е в заведението да не се допуска пресичането на пътя на доставките и съхранението на продуктите, и движението на готовите храни с:

 • пътя на персонала при идването на работа до преобличането в работно облекло;
 • пътя към и от тоалетната за персонала;
 • пътя на отсервираната посуда;
 • пътя на отпадъците.

Най-удачно е, когато има поне три отделни входа:

 1. за доставките;
 2. за влизането на персонала при идване за работа;
 3. за изнасянето на отпадъците.

Разбира се, когато няма условия някои от движенията могат да стават през един и същи вход, но тогава трябва да се изготвят конкретни инструкции за последователността и времето на дейностите, работата и почистването след всяко ползване, така че да не се допуска замърсяване и негодност на храните и продуктите.

Водоснабдяване и канализация

Когато обектът е свързан с общата канализация на населеното място, няма проблеми. Ако обаче месторазположението му налага ползване на септични ями, те трябва за бъдат проектирани и изградени с достатъчен капацитет, отговарящ на предназначението на заведението.

Водоснабдяването може да бъде от общата водопроводна мрежа или от отделен водоизточник. Когато се ползва самостоятелен водоизточник, необходимо е поне веднъж в годината, да се прави хигиенна проба на водата в оторизирана лаборатория.

В заведението трябва да има отделни мивки, с топла и студена вода, за:

 • клиентите - в тоалетната, предназначена за тях;
 • за персонала;
 • в помещението за студена обработка на продуктите - една за персонала и една за продуктите;
 • в помещението за топла обработка - една за персонала и една за продуктите;
 • в миялното - една за персонала и поне една за посудата;
 • отделна мивка за предварително измиване на яйцата.

Мивките, които са предназначени за измиване на продукти и посуда, не трябва да се ползват за миене на ръце.

Осветление на помещенията

Осветлението трябва да отговаря на стандартите и да е изпълнено по проекта. Осветителните тела в работните помещения и складовите площи трябва да бъдат защитени така, че да не позволяват попадане на части от тях в храните, в случай на повреда.

Вентилация на помещенията

Всички помещения на заведението трябва да имат естествена и принудителна вентилация. Въздуховодите и вентилационните отвори трябва да бъдат изпълнени така, че да не образуват напластявания, да могат да се почистват и лесно да се сменят филтрите им, когато има такива.

Събиране и изхвърляне на отпадъците

Твърдите отпадъци трябва да се събират в подходящи съдове, с добре затварящи се капаци. Препоръчително е при самото изхвърляне на отпадъците в тях, персоналът да не ги докосва с ръка - люлеещи се капаци или отваряне чрез педал. Добре е в съдовете да се поставят чували за еднократна употреба, така по-лесно се изхвърлят навън и е по-удобно за поддържане на чистотата на съдовете.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?
Вижте нашите оферти тук

Още за HACCP

обратно горе

Въвеждането на HACCP система при производството, приготвянето, сервирането и търговията с храни, трябва да гарантира тяхната безопасност - чрез контрол на процесите и процедурите, където може да се получи замърсяване, заразяване или негодност на храните.

Това обхваща целия път на храните - от доставката (или добиването) до момента на предоставянето им на потребителя.

Основни принципи на HACCP

Изграждането на системата стъпва на 7 основни принципа.

Първи принцип - Анализ на опасностите - определяне на всички опасности, които могат да възникнат в етапите на производствения процес или на търговското обслужване. Необходимо е да се обхване цялото движение на продуктите, съхранението и обработката им, до момента на стигането им до потребителя или до следващия по веригата за производство. При анализа се оценява степента на вероятност за проявление на възможните опасности за храните и се набелязват мерки за контрол.

Пример Възможна опасност за пакетираните храни е изтичане на срока за годност, който трябва да е обозначен на опаковката. Мярката за контрол за тези храни е проверяване и следене на срока за годност. Примерът се отнася както за търговия с храни, така и за заведения, които ползват такива продукти.

Втори принцип - Определяне на критичните контролни точки (ККТ) - местата и моментите, където е необходимо да се приложи контрол, за да се изключи опасността или тя да се намали до приемливо ниво. Контролна точка е всеки етап по пътя на храните, в който те могат да се замърсят, заразят или да станат негодни за консумация.

Пример За пакетираните храни има два основни критични момента:

 • приемане на доставките;
 • съхранение.

Това са етапите, в които може да се допусне негодност на храните.

Трети принцип - Въвеждане на критични граници (диапазони) в контролните точки. Този принцип изисква извеждане на физически (технически определени) параметри, които могат да бъдат констатирани, измервани и контролирани и които формират условията за осъществяване на даден етап от пътя на храните. Диапазонът на измерваните величини предпоставя въвеждането и документирането на контрола.

Пример При пакетираните храни има два основни диапазона:

 • времеви - определен със срока на годност;
 • температурен - когато се изисква хладилно съхранение.

Границите на тези диапазони следва да са предписани от производителя, който е пакетирал храните и да са обозначени на етикетите.

Четвърти принцип - Наблюдение (мониторинг) и контрол на критичните точки - въвеждане от програми за конкретни действия за измерване, регистриране и съпоставяне на контролните параметри по всички необходими етапи по пътя на храните. Наблюдението и контролът може да са постоянни, периодични или по партиди - в зависимост от вида на продуктите и от особеностите на дейността.

Пример За пакетираните храни наблюдението и контрола на параметрите може да бъде следното:

 1. При доставката - визуална проверка за достатъчен срок на годност.
 2. При съхранението контролните мерки трябва да са в две направления:
  1. 2.1. Контрол на срока на годност при съхранението чрез подходяща практика за управление на склада, разработена конкретно за обекта, която трябва да следи и да предотвратява затискането и задържането на стари количества. Основният принцип за такава практика е: пръв влязъл, пръв излязъл (FIFO на английски).
  2. 2.2. Контрол за температурния диапазон за съхранение - това предпоставя проверка на хладилните съоръжения, записване на показанията, тариране на термометрите, почистване на камерите - всичко необходимо за нормалната експлоатация на това оборудване. Основните изисквания обикновено са предписани от производителя или вносителя на оборудването.

Пети принцип - Въвеждане на коригиращи действия - това изисква да има разработени програми за своевременни коригиращи действия, за всяка критична точка, в случай, че параметрите излязат извън препоръчаните рамки (извън диапазона).

Пример За пакетираните храни коригиращо действие са указанията на управителя (документирани писмено) - например какво се прави, ако при доставка се констатира изтекъл срок на годност за някои от продуктите - начинът, по който те се връщат и не се допускат в обекта.

Шести принцип - Вътрешна проверка на въведения контрол - целта на тази проверка е да потвърди функционирането на HACCP системата, на правилата за безопасност на храните. Нещо като вътрешен одит, вътрешен самоконтрол. Тези проверки се определят според естеството на дейността, като се залага необходимата периодичност и обхватът им. Тяхната цел е да потвърдят ефективността на въведените правила за наблюдение и контрол на безопасността на храните. Проверките се извършват от определените от управителя служители.

Пример При пакетираните стоки такава проверка е периодичното (може и ежедневно) преглеждане на срока на годност на продуктите - по партиди, чрез случаен подбор или друг някакъв способ. Тези проверки се извършват в определено от управителя време - например при следработното или сутрешното пренареждане на рафтовете и на хладилните витрини.

Седми принцип - Документиране на системата - всички анализи, предначертания, мерки и действия за контрол и наблюдение, трябва да се документират, за да се знае:

 • какво,
 • по какъв начин,
 • кога,
 • и кой

е провел и проконтролирал нещата. За целта се изготвя документация - HACCP план за въвеждане на разработената система, а за нейното функциониране се изготвят контролни листове (чек карти), които следва да се попълват текущо.

Пример За доставките на пакетирани стоки се води дневник, в който се записват:

 • датата,
 • доставчикът,
 • видът и количеството на стоката,
 • срокът на годност,
 • кой приема доставката - с подпис.

Коментар Така описани нещата изглеждат сложно. Но това е само привидно. Всеки производител, всяко заведение или търговски обект, в голяма степен спазват тези правила, те са въведени в практиката. Може би само не са документирани. Вие го правите, остава да го документирате.

Системата HACCP регламентира последователността на етапите, наблюдението и контрола, по такъв начин, че да гарантира безопасността на храните. Всеки етап, всяко наблюдение се записват, за да отстранят възможността за грешки и пропуски. Забележете: HACCP системата няма за цел да регистрира грешки и пропуски, а да ги елиминира. Наличието на грешки и пропуски подсказва, че системата не работи добре - формализирана е или персоналът е необучен. Функционирането на HACCP дава спокойствие и увереност на собственика/управителя, че всичко е под контрол и няма да има издънки.

Не приемайте HACCP като усложнение. Приемете го като по-добър начин за работа.

HACCP няма за цел за спре бизнеса Ви, той иска да го направи по-качествен. В момента сме залети от вълна на лошо обслужване. Обслужващият персонал често навсякъде, с поведението си, гони клиентите - от заведенията и от магазините. Става въпрос за качество на обслужването. HACCP изглежда малко встрани от тези проблеми. Но, не е - той дискретно изисква обучение и добри норми за поведение на персонала. Той е елемент от пазарната икономика, елемент от пазара на труда - или работиш добре или си отиваш. Важното е клиентът да е доволен, за да дойде пак.

Не HACCP ще затвори заведението, а лошото обслужване.

Вярно е, че системата за безопасност на храните не се занимава директно с управление на дейността, но струва ли си да хвърлиш усилия и средства за постигането на качество на храните, а да не обърнеш внимание на начина, по който тези храни стигат до потребителя.

HACCP не раздава усмивки, те идват след него.

обратно горе